Klinisch psycholoog

Als psycholoog vind ik het belangrijk om mijn cliënten actief te betrekken in het herstelproces en zo veel mogelijk vaardigheden aan te leren om op korte termijn zonder begeleiding verder te kunnen. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de sterktes en de zwaktes van de client om zo te bepalen welke invloed deze hebben op hun situatie. Vervolgens zoeken we samen uit hoe we de huidige situatie kunnen veranderen.

Om de theorie nog vlotter in de praktijk om te kunnen zetten, heb ik me na het behalen van mijn diploma master in de klinische psychologie in eerste instantie verdiept in ACT (acceptance and commitment therapie), een therapie die perfect aansluit bij mijn doelstellingen. Vervolgens volgde een tweejarige opleiding "Eerstelijns Psycholoog" om me verder te bekwamen. Nadien volgde ik de EMDR opleiding en mag ik me dus "EMDR therapeut " noemen. Momenteel ben ik via supervisie me verder aan het bekwamen in de EMDR methode om ergens begin 2025 de titel "EMDR Europe practioner" te mogen dragen.

Als mijn cliënten het even moeilijk hebben, vind ik het belangrijk om op korte termijn tijd vrij te maken. Ik streef naar geen of korte wachtlijsten (momenteel 4-6 weken).

Ik werk enkel vanuit mijn eigen praktijk, Stekelbaarsstraat 28 te Beerse. Dit betekent niet dat ik niet overleg met huisartsen of andere hulpverleners indien nodig, integendeel!

Doelgroep

Opleidingen

Onder het motto "Stilstaan is achteruitgaan", probeer ik me continu bij te scholen:

Problematieken

Contact:

email: psi@bosmans-consulting.be (bij voorkeur)
gsm: 0468 / 008 222 (gelieve een boodschap in te spreken aub)
Zelf een afspraak plannen

Lid van beroepsverenigingen

Psychologencommissie: erkenningsnummer 661123852

VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en BFP (Belgische Federatie van Psychologen)

Regionale psykring Taxandria

EMDR-Belgium