Klinisch psycholoog

Als psycholoog vind ik het belangrijk om mijn cliënten actief te betrekken in het herstelproces en zo veel mogelijk vaardigheden aan te leren om op korte termijn zonder begeleiding verder te kunnen. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de sterktes en de zwaktes van de cliënt om zo te bepalen welke invloed deze hebben op hun situatie. Vervolgens zoeken we samen uit hoe we de huidige situatie kunnen veranderen.

Momenteel volg ik een vervolgopleiding ACT (acceptance and commitment therapie), een therapie die perfect aansluit bij mijn doelstellingen en die het mogelijk maakt om de theorie nog vlotter in de praktijk om te zetten.

Als mijn cliënten het even moeilijk hebben, vind ik het belangrijk om op korte termijn tijd vrij te maken. Ik streef naar geen of korte wachtlijsten: vanaf het najaar 2019 plan ik groepssessies ACT om mijn cliënten samen de basiskennis en vaardigheden van ACT te kunnen aanleren. Een verder individueel traject wordt voorzien indien nodig of gewenst.

Doelgroep

Problematieken

Contact:

0468 / 008 222

psi@bosmans-consulting.be

Lid van beroepsverenigingen

Psychologencommissie: erkenningsnummer 661123852

VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en BFP (Belgische Federatie van Psychologen)

Regionale psykring Taxandria

Samenwerkingen

Antwerpseweg 197, 2340 Vlimmeren

donderdag van 13 tot 17 uur

zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Hoogstraatsebaan 118, 2960 Sint Lenaarts

Op afspraak